Wijzigingen sociale verkiezingen

Op 3 februari keurde de regering een voorontwerp van wet over de organisatie van de sociale verkiezingen goed. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De datum van de sociale verkiezingen

De Nationale Arbeidsraad stelde eerder voor om de verkiezingen van 13 tot 26 mei 2024 te organiseren. De regering wil die datum nu vastleggen in de wet.

Andere wijzigingen

Daarnaast heeft de regering een akkoord bereikt om volgende zaken omtrent de sociale verkiezingen te aan te passen:

  • Meer duidelijkheid over de mogelijkheid om de verkiezingsprocedure in individuele gevallen te schorsen
  • Meer duidelijkheid omtrent welke uitzendkrachten mogen stemmen
  • Regels rond alternatieve manieren om kiezers op te roepen en het elektronisch stemmen op afstand 
  • De verdere digitalisering van bepaalde procedurestappen krijgt een juridisch kader

Voorontwerp

Het gaat voorlopig om een voorontwerp van wet dat door de regering werd goedgekeurd. Dat betekent dat de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State nog een advies moeten geven. Pas daarna zal het ontwerp in de Kamer ingediend worden. Vervolgens wordt er over gedebatteerd, om tot slot over de wet te stemmen.

Meer informatie

Bron: Securex