Over Prebes

Ben jij actief in preventie, welzijn, gezondheid of milieu? Dan zorgen wij dat je hierin groeit! We zijn er voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, milieucoördinatoren, bedrijfshulpverleners, ...

We bieden je allerlei bijscholings- en netwerkmogelijkheden aan, waaronder de Prenne, (digitale) opleidingen en de gratis provinciale activiteiten.

Om je met je dagdagelijkse taken te helpen, voorzien we een online kenniscentrum. Dit bestaat uit artikels, wetgeving, downloads, VIK's & DOC's, ... En de digitale versie van het vakblad Veiligheidsnieuws. Prebes leden genieten van al deze voordelen!

Word lid voor € 95,00

Lid zijn bij Prebes is simpelweg een must voor elke preventieadviseur of vertrouwenspersoon!

Bijscholen en netwerken

Neem deel aan het 3-maandelijks Prenne event, aan één van onze 35 (digitale) opleidingen of aan de gratis activiteiten voor Prebes leden.

Kenniscentrum

Krijg toegang tot het online kenniscentrum. Dit bestaat uit artikels, wetgeving, downloads, VIK's & DOC's, ... Het helpt je bij je dagelijkse taken!

Actualiteit

Ontvang als lid elke 3 maanden hét vakblad voor preventieadviseurs Veiligheidsnieuws in jouw brievenbus.

Visie op de toekomst

Op basis van de input van onze leden en netwerken hebben we de tendensen met betrekking tot welzijn en duurzaam, maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen geanalyseerd om een aantal prioritaire doelstellingen vast te leggen. En om onze missie waar te maken.

Een eerste vaststelling is dat wij, gegroeid vanuit een vereniging voor preventieadviseurs, heel wat expertise over ons vakgebied en een performante organisatie hebben opgebouwd. Een tweede vaststelling is dat de interne preventieadviseur wordt geconfronteerd met vragen die een multidisciplinaire aanpak vereisen om tot een duurzame oplossing te komen. Een derde vaststelling is deze van de digitalisering, de zogenaamde 4de industriële revolutie. Onze samenleving verwacht een continue en snelle beschikbaarheid van informatie.

Daarom zetten we ons de volgende jaren in op 3 doelstellingen: Het borgen van de kwaliteit in aanbod en werking. Het verruimen van de doelgroep. En het actief aansluiting zoeken met de jeugd.

Over ons

Onze organisatie bestaat uit een dynamisch beheersysteem. Het bestuursorgaan, de Provinciale Besturen, de projectgroepen en de Staten Generaal. De onderlinge samenwerking resulteert in een soort hefboomeffect om de algemene doelstellingen te bereiken. Onze nationale voorzitter is Francois Colin.

Bestuursorgaan
Provinciale besturen
Projectgroepen

Onze partners

Het begon in 1946

In 1946 werd de Nationale Vereniging van Diensthoofden voor Veiligheid en Hygiëne van België (VDVHB en ACSHB) opgericht. 1982, de Nederlandstalige vleugel VDVHB en Franstalige vleugel ACSHB splitsen. Bij de viering van haar 50 jarig bestaan, in 1996, werd VDVHB een "Koninklijke vereniging". Naar aanleiding van het verschijnen van de "Wet op het Welzijn" (KB 4/8/96) en haar uitvoeringsbesluiten (KB 27/3/98), werd de benaming VDVHB gewijzigd in Prebes: Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming. Dit werd bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 1998.

Bedankt aan alle vrijwilligers die elke dag instaan om onze werking te onderhouden en te verbeteren!

Word lid voor slechts € 95,00 per jaar