Specialist Safety & Environment

 • Ingrid Van de Poel
 • ingrid.van.de.poel@organon.com
 • Organon

Functie/Doel

Als lid van de interne preventiedienst ‘Safety, Health and Environment (SHE)’ is de belangrijkste taak van deze functie de aktieve ondersteunning van de implementatie én instandhouding van een beleid dat de  regelgeving alsook de vereisten van de moederzetel mbt Veiligheid, Gezondheid en Milieu respecteert, waardoor een hoog niveau van ‘compliance’ bereikt wordt en behouden blijft. 

Daarbij is het streven naar een ‘ongevalvrije werkomgeving met respect voor het milieu’ prioritair.

 

Verantwoordelijkheden

Implementatie en/of ondersteuning van de instandhouding van het beleid dat de toepassing van de Vlaamse Milieuwetgeving alsook de Belgische en Europese regelgeving mbt veiligheid en milieu optimaal nastreeft.

 • Uitvoeren van risico-analyses en voorstellen definiëren om de eventueel vastgestelde gaps  ten opzichte van de regelgeving te sluiten.
 • Actief aansturen en coördineren van uit te voeren, goedgekeurde aanpassingen waar nodig in overleg met alle betrokken partijen.
 • Rapportering aan overheden, Global Safety and Environment, ‘het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk’ en de werknemers ondersteunen.
 • Meewerken aan de gegevensverzameling nodig voor het opstellen van interne en externe veiligheids- en milieurapportering.
 • Afvalbeheer helpen aansturen ism een externe partner.
 • Contractormanagement ondersteunen om accidenten en incidenten te voorkomen en/of hun impact te beperken. 
 • Actieve voorbereiding van en deelname bij interne/ externe veiligheids- en milieu-audits.

Implementatie van Organon-Standaarden  mbt Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

 • Implementeren van nieuwe of gewijzigde Organon-Standaarden en onderhouden van de uitrol van eerder geïmplementeerde SHE- standaarden op de werkvloer.
 • Uitvoeren van gap-analyses ten opzichte van deze standaarden en actieplannen opstellen waarbij voorstellen gemaakt worden om de vastgestelde gaps te sluiten. Aansturing en coördinatie van goedgekeurde acties bij de uitvoering hiervan.    
 • Schrijven, reviewen en/of aanpassen van lokale SOP’s (standaard operating procedures) naargelang de noden en de eventueel gewijzigde omstandigheden.

Risico-analyses

 • In het kader van preventie risico-analyses uitvoeren op de werkvloer in de verschillende Welzijnsdomeinen alsook mbt het Milieu.
 • Indienststellingen uitvoeren van arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen om arbeidsongevallen te voorkomen. Milieuaspectenanalyses uitvoeren om de milieu-impact van bedrijfsprocessen te bepalen en te beperken waar mogelijk.
 • Opstellen van Veiligheidsinstructiekaarten edg.
 • Adviesverlening bij bouwprojecten en aankoop of wijziging van machines/apparatuur/ chemische producten/ PBM’s en dit in het kader van ‘Management Of Change’.
 • ‘Process Safety Management’ ondersteunen om arbeidsongevallen te voorkomen en mogelijk veranderende impact van processen te beheren.  

Noodsituaties & Incidenten

 • Aktieve deelname aan de organisatie van noodinterventies.
 • Preventief: meewerken aan de opstelling van noodprocedures bij ongevallen/incidenten, interventiedossiers, evacuatieplannen. Verzorgen van noodsignalisatie,  voorziening van noodinterventiematerialen. Actieve deelname aan en organisatie van evacuatie-oefeningen.
 • Curatief: bij accidenten/incidenten onderzoek leiden ten einde de grondoorzaken correct te identificeren en te komen tot het voorstellen van gepaste en tijdige maatregelen.
 • Administratie en communicatie helpen verzorgen omtrent accidenten/ incidenten.

Gevaarlijke producten

 • Advies verlenen aangaande het gebruik van gevaarlijke chemische producten.
 • Organiseren en geven van trainingen aangaande het omgaan met gevaarlijke producten.
 • Beheer van inventarisatie van gevaarlijke producten, wijze van opslag, Material Safety Data Sheets, ...

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Advies verlenen aangaande aankoop van nieuwe persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Werkinstructies opstellen ivm het correct gebruik van PBM’s .
 • Trainingen organiseren en geven ivm het dragen van PBM’s, alsook toezicht houden op het correct dragen ervan.

 

Impact en probleemoplossing

 • Door een aangepast preventiebeleid arbeidsongevallen, veiligheids- en/of milieu-incidenten voorkomen om zodoende werknemers, contractors en bezoekers te beschermen en een veilige en gezonde werkomgeving te bieden.
 • Zorg dragen voor een gezond milieubeleid, intern alsook extern. 
 • Reputatie van het bedrijf goed houden ivm veiligheid, gezondheid en milieu door goede contacten te onderhouden met lokale autoriteiten, Global Safety & Environment, directie, werknemers, buren, …

 

Organigram

De functiehouder rapporteert aan de Director Safety & Environment.

 

Relaties

Interne relaties

 • Als lid van de Interne Dienst Veiligheid, Gezondheid en Milieu is een goed contact met alle niveaus binnen de organisatie van groot belang. (Directie, kaderleden en werknemers alsook met Global Safety & Environment).

Externe relaties

 • Overheidsdiensten ( Toezicht Welzijn op het Werk, Milieu-Inspectie, Gemeentelijke overheden, ...)
 • Contacten met diverse departementen binnen Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk. (EDPBW)
 • Contacten met contractors voor, tijdens en na de uitvoering van hun werk op het bedrijfsterrein.

 

Functievereisten

Diploma

 • Hogere of academische opleiding; Industriëel ingenieur of vergelijkbare opleiding.
 • Preventie-adviseur minimum niveau 2.
 • Milieucoördinator minimum niveau B.

Ervaring

 • +-5 Jaar ervaring in een Interne Dienst Veiligheid, Gezondheid  en Milieu, bij voorkeur in een farmaceutisch bedrijf of in een vergelijkbare sector.
 • Kennis van het reilen en zeilen binnen een (farmaceutische) multinational is een pluspunt. 
 • Ervaring als lid van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) kan zeker ook aanvullend belangrijk zijn. 

Vaardigheden

 • Goede kennis van actuele, van toepassing zijnde Veiligheids- en Milieuwetgeving. (Belgische en Europese Veiligheidswetgeving en Vlaamse, Belgische en Europese Milieuwetgeving)   
 • Brede technische kennis, nodig bij uitvoering van risico-analyses in de verschillende Welzijnsdomeinen alsook mbt Milieu.
 • Gedreven in het beleven én uitdragen van een sterke veiligheidscultuur. 
 • Ondersteunend in het in standhouden van een gezond en toekomstgericht milieubeleid.
 • Goede kennis van het Engels is een vereiste.
 • Goede computervaardigheden. (MS Word, MS Excel, MS Power point)

Persoonlijkheidskenmerken

 • Gedreven, sociaalvaardig en communicatief.
 • Diplomatisch van aanpak.
 • Zelfstandig kunnen werken, een groot doorzettingsvermogen hebben en flexibel kunnen inspelen op een steeds veranderende werkomgeving.  
 • Organisatietalent.
 • Didactische vaardigheden.

Organon

Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg