Basisopleiding ergonomie 2020-2021

Er is alsmaar meer nood aan ondersteuning van (behoud van) tewerkstellingscapaciteiten van werknemers die omwille van ziekte, ongeval en/of ouderdom te kampen krijgen met functionele beperkingen. Al voor het 15e jaar op rij wordt de opleiding “ergonomie voor (ergo-)therapeuten” georganiseerd. De opleiding richt zich op personen met een (para-)medische achtergrond en is sterk praktijkgericht. 

Basisopleiding ergonomie

Ergonomie is het kennisdomein over de aanpassing van het werk aan de mens. Het doel is de veiligheid, gezondheid en het comfort op het werk te verbeteren. Voor heel wat mensen is het behoud van werk daarnaast ook van essentieel belang voor hun levenskwaliteit. Inzetten van ergonomische kennis kan een bijdrage leveren om, ook met beperkte arbeidsgeschiktheid, toch op een gezonde manier aan het werk blijven.

Therapeuten die vanuit revalidatie patiënten bijstaan bij het herstellen van functionele mogelijkheden, worden geconfronteerd met vragen over de mogelijkheid om het werk te behouden of te hervatten. Om patiënten te helpen progressief de stap naar arbeidsparticipatie terug te zetten, kunnen therapeuten gebruik maken van ergonomische principes.

Toepassen van ergonomische principes stelt de therapeut dan ook in staat om een goed onderbouwd advies en therapieprogramma te kunnen bieden, zodat de stap naar “terug aan het werk” zo soepel mogelijk en met optimale kans op succes verloopt.

Meer informatie

De opleiding 2020-2021 bestaat uit 10 lesdagen en start vanaf 9 oktober 2020.

Meer informatie vind je op de website van ACT-Desiron