Veilig aan het werk: gids om verspreiding COVID-19 tegen te gaan

Een generieke gids met goede praktijken moet de bedrijven houvast bieden om zich optimaal voor te bereiden zodat ze bij groen licht snel opnieuw aan de slag kunnen.

Lees hier de generieke gids.

Samenwerking

Deze generieke gids is het resultaat van de samenwerking van de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, de Economic Risk Management Group, de FOD WASO en de beleidscel van de minister van Werk. Zij hebben vanuit hun expertise een gedragen instrument ontwikkeld dat een aantal noodzakelijke, minimale bouwstenen bevat om werknemers zo veilig mogelijk (terug) te kunnen laten werken in de post-lockdown periode door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Over de gids

De gids bundelt concrete en haalbare preventiemaatregelen die de werkgevers ondersteunen en de werknemers bescherming bieden. Bescherming op het werk, tijdens verplaatsingen naar en van de werkplek (bv. bij gemeenschappelijk vervoer) of tijdens werkgerelateerde activiteiten. Denk aan het gebruik van refters, kleedkamers en andere sociale voorzieningen. Of aan contacten met klanten, leveranciers en onderaannemers. 

Voorbereiding van een veilige heropstart

Deze gids biedt richtlijnen aan sectoren en aan werkgevers die hun activiteiten (gedeeltelijk) hebben moeten stopzetten, als voorbereiding op een veilige herneming van hun activiteiten. Sectoren en werkgevers die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige maatregelen hebben genomen, kunnen deze gids gebruiken als verdere inspiratiebron.

De inhoud van deze gids kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

Lees de gids

Lees hier de generieke gids.

Meer informatie

  • Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan | FOD WASO
  • Goed voorbereid herstarten! | VBO FEB