Gratis Webinar 'Nieuwe wetgeving over ergonomie'

Het Koninklijk Besluit tot wijziging van Boek VIII van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot ergonomie en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA), treedt binnenkort in werking. Wil je hier meer over weten? Schrijf je dan in voor het gratis webinar van FOD WASO op 27 mei 2024.

Tijdens dit webinar wordt er uitleg gegeven over deze nieuwe wetgeving. De risicoanalyse en de preventiemaatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat werknemers profiteren van ergonomisch ontworpen of aangepaste werkplekken, evenals de rol van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het preventiebeleid komen aan bod. Ook de nieuwe verplichtingen die dit met zich meebrengt op het vlak van opleiding en informatieverspreiding voor werknemers en hun vertegenwoordigers, worden besproken.

Daarnaast wordt ook de aanpak van de inspecteurs van het toezicht op het welzijn op het werk ten aanzien van deze nieuw wetgeving belicht. Met een overzicht van de beschikbare tools en brochures die FOD Werkgelegenheid aanbiedt ter ondersteuning van de ontwikkeling en versterking van dergelijk welzijnsbeleid wordt het webinar afgesloten.

Overzicht Webinar

  • 14 - 14.30 u: Toelichting over de nieuwe regelgeving inzake ergonomie en preventie van MSA, Valérie Vervliet, Adviseur-generaal Afdeling Normen, AD HUA, FOD Werkgelegenheid
  • 14.30 - 14.50 u: De rol van de inspectie TWW in de vernieuwde wetgeving rond ergonomie, Yves De Groeve, sociaal inspecteur TWW Oost-Vlaanderen, nationaal coördinator kennisdirectie ergonomie TWW, FOD Werkgelegenheid
  • 14.50 - 15 u: Voorstelling van tools en brochures over MSA
  • 15 - 15.10 u: Vragen

Meer informatie

Schrijf je hier in voor het webinar

Bron: FOD WASO