Nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Brandveiligheid van gevels

Het WTCB heeft samen met de FOD Binnenlandse Zaken een document opgesteld rond brandveiligheid van gevels van gebouwen. Een overzicht van de geldende reglementaire en normatieve context wordt geschetst een ook aandachtspunten bij het ontwerp.

50 jaar brand Innovation

Op 22 mei 1967 brak in Brussel in de Nieuwstraat een brand uit. Er vielen meer dan 250 doden. Dit gaf aanleiding tot meer stringente regelgeving rond brandveiligheid, beter bekend als artikel 52 ARAB en werden er ook in de daaropvolgende jaren veel inspecteurs aangeworven bij de toenmalige Technische Inspectie van de FOD WASO om de brand- en andere welzijnsregelgeving te controleren.

Lessen uit ongevallen

Je vindt op de website van de FOD WASO twee nieuwe nota's onder de rubriek Lessen uit ongevallen. Brand en explosie na lek door thermische vermoeiing & emissie van chloor via breekplaathouder.

Smartphones kunnen brandwonden veroorzaken

Geen reden tot paniek. Maar hier en daar sijpelen berichten door over smartphones die ongevallen veroorzaken. In de meeste gevallen kunnen deze ongevallen voorkomen worden door het naleven van enkele eenvoudige tips.

Infosessie studie brandveiligheid ouderenvoorzieningen

Op 8 maart 2017 organiseert VIPA een infosessie over de studie "Brandveiligheid in ouderenvoorzieningen: onderzoek naar de doelmatigheid van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten".

Brandwerende poorten

Op de 40e Prenne op 1 december 2016 konden de Prebesleden een uiteenzetting volgen over brandwerende sectionaalpoorten. Hierbij werd verwezen naar een aantal Europese normen hierover en het op til zijnde KB dat het KB basisnormen brand zou wijzigen.

Controlecampagne branddekens - Eindrapport 2015-2016

Branddekens moeten voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting, met name de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, boek IX, betreffende de veiligheid van producten en diensten. Het bevat de omzetting in nationaal recht van de Europese richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid.

Test je rookmelders regelmatig!

Je hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Je rookmelders hangen op de juiste plaats? Helemaal goed! Denk er nu nog aan om je melders regelmatig een onderhoud en een testbeurt te geven! 

Nieuwe wetgeving brandveiligheid

Het KB van 7 juli 1994 en zijn bijlagen, de basisnormen brand, wordt aangepast. Er is een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd. 

Hoe brandweerpakken reinigen?

De laatste jaren is voornamelijk het verhoogd kankerrisico van de brandweerman in de pers gekomen. De blootstellingsstudies naar aanleiding van de 9/11 aanslagen in de Verenigde Staten liggen hier aan de basis. 

 

Schrijf je in voor de Prebes nieuwsbrief

Laat hier je gegevens achter!

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld, inclusief tips & tricks, handige downloads, ... Tweewekelijks
Vacatureflash Overzicht van de nieuwe vacatures in de preventiewereld Elke donderdag
Bijscholingen Prenne, opleidingen, provinciale activiteiten, ... Wekelijks
Starters Infomail waar we starters wegwijs maken in de preventiewereld Driemaandelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.