Hoe zit het nu met corona?

Volgens de laatste evaluatie van de epidemiologische situatie van de Risk Assessment Group (RAG) zit België op beheersniveau 2 met een aanhoudende toename van de viruscirculatie en van het aantal ziekenhuisopnames.

Stand van zaken

Het beheersniveau wordt op nationaal niveau gehandhaafd op 2, met een aanhoudende toename van de viruscirculatie en van het aantal ziekenhuisopnames. De positiviteitsratio voor symptomatische personen staat op beheersniveau 3. De ziekenhuisopnames en het aantal huisartsconsulten voor influenza-achtige ziekten zitten op beheersniveau 2. De bezetting van bedden op de intensive care en het aantal huisartsconsulten voor COVID-19 blijven op beheersniveau 1.

Lichte stijging

Het aantal nieuwe infecties is in de week van 19 tot 25 februari 2023 opnieuw licht gestegen (gemiddeld 1.384 nieuwe infecties per dag, tegenover 1.277 in de voorgaande week, +8%).

Deze stijging wordt waargenomen voor de volwassen leeftijdsgroepen in alle drie de gewesten, in het bijzonder voor 65-plussers en meer uitgesproken in Vlaanderen. Voor jongeren is de trend stabiel, behalve voor de 10-19-jarigen in Vlaanderen, waar een daling wordt waargenomen.

Meer ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is verder gestegen voor de periode van 23 februari tot 1 maart ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen (+13%). Het aantal bezette bedden op intensieve zorgen is ook gestegen (+25%).

Minder testen

Het aantal uitgevoerde testen is licht gedaald. In de periode van 19 tot 25 februari 2023 waren er gemiddeld 5.919 testen per dag, tegenover ongeveer 6.300 de week ervoor. De daling betreft kinderen van 10-19 jaar en in mindere mate kinderen van 0-9 jaar. Voor de andere leeftijdsgroepen stabiliseert het aantal uitgevoerde testen zich. Ook het aantal uitgevoerde tests voor vermoeden van COVID-19 blijft stabiel.

Meer zelftesten

Het aantal zelftesten dat tussen 19 en 25 februari 2023 in de apotheek is verkocht, is opnieuw licht gestegen, met 38.249 verkochte tests tegenover ongeveer 35.000 in de week daarvoor (Bron: APB & OPHACO).

Wat is beheersniveau 2?

Elke week, op woensdag, bepaalt de Risk Assessment Group (RAG) het beheerniveau op nationaal en provinciaal niveau, op basis van een evaluatie van de epidemiologische toestand.

  • Beheersniveau 1/geel: epidemiologische situatie onder controle. Er is virus circulatie maar op een laag niveau en zonder weerslag op het zorgsysteem (eerste en tweede lijn).
  • Beheersniveau 2/oranje: toenemende circulatie met beginnende druk op het zorgsysteem; er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren.
  • Beheersniveau 3/rood: zeer hoge viruscirculatie met een hoog risico op overbelasting van het zorgsysteem.

Om te vermijden dat er opnieuw een alarmniveau (rood) wordt bereikt, moeten er meteen bijkomende maatregelen worden genomen van zodra het niveau 2 wordt bereikt.

Hoe zit het met de griep?

Het aantal huisartsconsultaties voor griep is de voorbije week (27 februari tot 5 maart) gedaald onder de epidemische drempel. "We moeten echter afwachten of dit volgende week met meer volledige resultaten wordt bevestigd", stelt Sciensano in zijn wekelijks griepbulletin.

Verspreiding luchtweginfecties tegengaan

Om de verspreiding van luchtweginfecties tegen te gaan, stelt de overheid volgende zaken voor:

  • Was regelmatig je handen
  • Als je hoest of niest, draag een masker op het openbaar vervoer en in drukke binnenruimten
  • Ventileer drukke binnenruimten
  • Ben je ziek? Blijf dan thuis
  • Voor kwetsbare personen en zorgverleners: Laat je vaccineren tegen COVID en influenza.

Meer informatie

Bron: Sciensano