Sensibilisatiecampagne: psychosociale risico's op het werk

Op maandag 3 september heeft mevrouw Monica De Coninck, Federaal Minister van Werk, samen met de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid een sensibilisatiecampagne gelanceerd bij het grote publiek over psychosociale risico’s op het werk.

Deze sensibiliseringscampagne voor het grote publiek ging van start met 2 TV-spots, folders en affiches bij de huisdokters en de arbeidsgeneesheren; daarnaast werd er ook een website opgericht: www.voeljegoedophetwerk.be. De doelstelling van deze campagne bestaat erin een mentaliteitsverandering tot stand te brengen en de mensen bewust te maken van de noodzaak om actie te ondernemen inzake psychosociale risico’s.

Door zich te richten tot het grote publiek (waaronder de werknemers), bestaat de doelstelling erin de mensen te sensibiliseren inzake de psychosociale risico’s, hen ertoe aan te zetten aandacht te hebben voor de tekenen die soms moeilijk te herkennen zijn, maar die –wanneer er geen aandacht aan wordt geschonken- pathologisch kunnen worden: men moet vermijden in een negatieve spiraal terecht te komen.