Praktijkgids manueel hanteren van lasten

Co-prev verenigt alle Belgische externe preventiediensten. Vanuit Co-prev werd een praktijkgids opgesteld om een praktische invulling te geven aan de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten.

In 1993 verscheen reeds het Koninklijk besluit met betrekking tot het manueel hanteren van lasten (B.S. 29/09/1993) en de mogelijke gevaren voor rugletsels. Meer dan twintig jaar later zijn rugproblemen en meer algemeen musculoskeletale klachten nog steeds een belangrijke oorzaak van verzuim.

Een studie van Delta Lloyd Life (2013) toonde aan dat ‘fysiek te zwaar werk’ voor 40% van de respondenten een oorzaak is om niet tot de leeftijd van 65 jaar te kunnen werken. 100 miljoen EU burgers hebben musucloskeletale klachten, bij 40 miljoen onder hen zou het veroorzaakt worden door het werk. Dit zorgt voor bijna 50% van alle ziekteverzuim (3 en meer dagen afwezigheid). De directe en indirecte kosten van MSA worden geschat op 240 biljoen EUR elk jaar (2% van het BNP).

naar de praktijkgids »