Beeldschermwerk

Op 5 oktober verzamelden 95 ergonomie geïnteresseerden zich in de gebouwen van FOD WASO voor de studiedag over de risicoanalyse beeldschermwerk. De aanleiding is het wegvallen van het verplicht medisch onderzoek voor mensen met het risico beeldschermwerk. Daardoor komt de specifieke risicoanalyse meer op de voorgrond. Verschillende sprekers van interne en externe diensten of grote, middelgrote en kleine ondernemingen lichtten hun aanpak toe.

Presentaties