Blijf bewegen, doe het veilig!

Van 24 t.e.m. 30 april 2017 organiseert Vlaanderen (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Logo’s) de 6de Week van de Valpreventie (WvdV).

In 2017 ligt de focus op veilig bewegen. Met de slogan ‘Blijf in beweging, doe het veilig’ willen we de boodschap meegeven dat het belangrijk is om te bewegen, maar dan wel op een veilige manier. Dat wil zeggen, met aandacht voor de verschillende valrisico’s zoals voeten en schoeisel, zicht, medicatie, duizeligheid of gedrag en veiligheid in huis.

Alle verenigingen, organisaties, intermediairen, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers, worden opgeroepen om valpreventie-activiteiten te organiseren i.h.k.v. de WvdV 2017.

Het huidig aanbod van materialen en activiteiten is terug te vinden op: www.valpreventie.be

(bron: VIGeZ - Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie)