Februari zonder alcohol!

Ga met Tournée Minérale de uitdaging aan en drink in februari 2017 een maand lang geen alcohol. Zo ervaar je wat een maand zonder met je doet. Het is niet zozeer een kwestie van jezelf iets te ontzeggen: je wint er vooral bij.

Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten: voor velen maakt het deel uit van de dagelijkse routine. In 2013 dronk 82% van de Belgen alcohol, ook al brengt dat heel wat risico’s met zich mee. Het beïnvloedt je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het heeft ook impact op je veiligheid en op je gedrag.

Toolbox voor professionals

Er zijn heel wat risico's verbonden aan alcohol, en dat niet alleen voor de problematische gebruikers. Veel mensen zijn zich echter niet van die risico's bewust. Als professional in de preventie- of hulpverleningssector, of als preventieverantwoordelijke in een bedrijf of organisatie, kan je heel wat doen om meer mensen te laten deelnemen. Download de toolbox voor professionals met heel wat materiaal en tips.

Waarom 1 maand geen alcohol drinken?

  • Je slaapt beter.
  • Je hebt meer energie, je voelt je fitter.
  • Alcohol droogt uit. Na een maand heb je een mooiere, gladde huid.
  • Je behaalt een mooie uitdaging. Zeker als je dit koppelt aan fondsenwerving voor het goede doel.
  • Alcohol bevat heel wat calorieën. Veel mensen verliezen gewicht.
  • Alcohol is duur. Je spaart een mooie som geld uit!
  • Geen kater! Dus meer tijd om leuke dingen te doen.

Doe mee!

Als preventiewerker kan je heel wat op poten zetten om de campagne lokaal te laten leven. Zorg voor aanwezigheid op een lokaal evenement, of organiseer zelf een kick-off, een wedstrijd, een workshop, … Je werkt daarvoor best samen met de lokale overheid, de lokale pers, de horeca, bedrijven, … In dit inspiratiedocument vind jij, als preventiewerker, heel wat ideeën terug.

Schrijf je team in »

Campagne stimuleert efficiënt alcohol- en drugbeleid

Tournée Minérale wil met de campagne dus ook bedrijven stimuleren om het alcohol- en drugbeleid in het bedrijf nieuw leven in te blazen. Werkgevers moeten sinds 1 april 2010 verplicht een preventief alcoholbeleid voeren en dus een beleidsverklaring hebben. Betekent dit helemaal geen alcohol en dus een absolute nultolerantie? Dat is moeilijk haalbaar in de meeste ondernemingen. Specifieke regels over alcoholverbruik tijdens bijvoorbeeld personeelsfeestjes zijn terug te vinden in het arbeidsreglement of in deze IDEWE-brochure. Hierin is ook het preventieve alcoholbeleid opgenomen. Let op: specifieke regels zijn facultatief maar worden toch best opgesteld.

Bezorgd over alcoholgebruik?

Let op: meedoen aan de campagne ‘Tournée Minérale’ is geen oplossing voor wie problemen ervaart met zijn of haar alcoholgebruik. Ben je bezorgd over je alcoholgebruik of dat van iemand rondom jou? Bij De DrugLijn kan je terecht voor een eerste advies op maat. Anoniem, zonder taboe en zonder oordeel. Wil je aan de slag met je gebruik? Neem een kijkje op www.alcoholhulp.be voor online zelfhulp en begeleiding.