Langdurig zieke werknemers

Ziek worden, een operatie moeten ondergaan of een ongeval krijgen, het kan iedereen overkomen. Je blijft een tijdje thuis om te herstellen en/of te revalideren. Als het weer beter gaat, kan je de stap zetten om terug aan het werk te gaan. Check de spelregels rond deze re-integratie.

Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. Het ACV heeft www.teruginhetzadel.be en een folder ontwikkelt om de regelgeving rond re-integratie bevattelijk te maken.

Voor wie?

  • De nieuwe regeling geldt voor wie langdurig ziek is. 
  • Dit betekent een ziekte van twee maanden of langer. 
  • De regeling geldt enkel voor werknemers in de privésector, alsook voor contractuele ambtenaren. De regeling is dus niet van toepassing op vastbenoemde ambtenaren tewerkgesteld in een openbare dienst. 
  • De regeling geldt ook voor werkzoekenden zonder arbeidscontract
Slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziekten in de privésector of de publieke sector vallen buiten deze regeling. Voor deze groepen wordt gewerkt aan een aangepaste regeling.  

Goed om te weten

Om misverstanden te vermijden, zetten we hieronder de verschillende begrippen even op een rijtje. 
Er kunnen immers 4 verschillende dokters betrokken worden bij je re-integratie op de werkvloer! 
  • Het re-integratietraject zijn de stappen die je moet zetten om na je ziekte of nog tijdens je herstel terug aan het werk te gaan.
  • De behandelend geneesheer is je eigen persoonlijke arts (huisarts, specialist). Hij geeft je een attest voor arbeidsongeschiktheid en volgt je medische toestand nauwgezet op.
  • De adviserend geneesheer is de dokter van het ziekenfonds. Hij beoordeelt je medische ongeschiktheid en je recht op ziekte-uitkeringen.
  • De arbeidsgeneesheer is de dokter die op het werk instaat voor adviezen rond veiligheid en gezondheid. Hij kent in principe de werkposten en arbeidsomstandigheden. Hij is aangesteld door de werkgever, maar moet onafhankelijk van werkgever en werknemers optreden en voorstellen doen om te zorgen dat je als zieke terug aan de slag kan.
  • De controlegeneesheer is een dokter die door sommige werkgevers wordt aangesteld om bij zieke werknemers te gaan controleren of ze werkelijk ziek zijn en ongeschikt zijn om te werken. Dit controlegeneesheer kan niet de arbeidsgeneesheer van het werk zijn. 
  • Ziekenfonds en mutualiteit worden door elkaar gebruikt maar betekenen hetzelfde.

(bron: ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond)

Re-integratie op de Prenne

Op de 41ste Prenne op 7 maart 2017 in Sint-Truiden gaat er een sessie door gerelateerd aan dit onderwerp.

Hoe langer een werknemer afwezig blijft door gezondheidsproblemen, hoe kleiner de kans dat hij zijn werk succesvol hervat. Een onderbouwd re-integratiebeleid is een noodzaak. Het nieuwe KB re-integratietrajecten geeft hiertoe de aanzet. Zijn de eerste resultaten hoopgevend? Wat bepaalt of een traject slaagt of niet? Een stand van zaken vanuit de ervaringen van de Groep IDEWE.

09.50u. - Het KB re-integratietrajecten geargumenteerd: belangrijke accenten - Godewina Mylle, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en onderzoeksmedewerker Groep IDEWE

Meer informatie