Hoe omgaan met angst van medewerkers?

De coronacrisis en de berichtgeving erover zorgen bij veel mensen voor stress, angst of slapeloosheid. Hoe kun je als werkgever medewerkers helpen?

Het zijn onzekere tijden. Bijna dagelijks worden er nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen de coronapandemie. De veranderende situatie leidt tot veel praktische vragen voor iedereen rond thuiswerk, wel of geen contact met de buitenwereld, technische werkloosheid, het risico van een covid19-besmetting…

Tot op zekere hoogte kunt u als werkgever in deze situatie de principes hanteren voor elke andere crisissituatie: zorgen voor een veilig gevoel, duidelijke Informatie en praktische hulp.

  • Veiligheid: zorg voor zo veel mogelijk rust tijdens deze periode van moeilijk te vermijden chaos. Neem voldoende maatregelen om de veiligheid en gezondheid van iedereen zo veel mogelijk te waarborgen.
  • Informatie: communiceer regelmatig, duidelijke en transparant met alle medewerkers. Iedereen moet op de hoogte zijn van de impact van de crisis op de organisatie en de maatregelen die genomen worden. Let erop dat medewerkers die vanwege hun functie moeilijker bereikbaar zijn ook alle informatie krijgen.
  • Praktische hulp: de situatie is voor iedereen nieuw en onbekend. Zorg voor duidelijkheid over praktische zaken als thuiswerk, mogelijkheid tot verlof nemen enzovoort.

Correcte en duidelijke communicatie speelt met andere woorden een sleutelrol. Daarnaast hebben medewerkers ook nood aan ondersteuning en verbondenheid, iets wat niet evident is in tijden van afzondering.

Bekijk als organisatie hoe medewerkers met elkaar in contact kunnen blijven en hoe leidinggevenden hun medewerkers kunnen opvolgen en ondersteunen. Het is ook belangrijk dat collega’s weten bij wie ze terecht kunnen met praktische vragen, maar evengoed bij wie zij terechtkunnen als ze nood hebben aan een luisterend oor.

[bron: Mensura]