Covid-19: Hoe voorzie je ergonomische werkplekken?

Sinds het begin van de coronacrisis half maart werken veel mensen thuis. Om mensen gezond en veilig terug te laten keren op kantoor moeten de werkplekken anders worden ingericht. Hoe pak je dat ergonomisch aan?

Wat is een NEN-spec?

NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, publiceerde een NEN-spec met ergonomische eisen voor de inrichting en oppervlakte van kantoorwerkplekken in het kader van de maatregelen omtrent Covid-19. NEN is een onafhankelijke partij en faciliteert de totstandkoming van breed gedragen afspraken en brengt marktpartijen en experts samen om die afspraken vast te leggen. Voor kantoorwerkplekken en –meubilair beheert NEN al normen waarbij inhoudelijke experts betrokken zijn. Een NEN-spec is een nieuwe vorm van vastgelegde afspraken. Het heeft geen verplichtend karakter en is maximaal 6 maanden geldig. De NEN-spec zal worden geactualiseerd als er nieuwe inzichten of ontwikkelingen tot stand komen.

Duidelijke aanbevelingen

Werkgevers en kantoorbeheerders hebben behoefte aan duidelijke aanbevelingen en afspraken, waarbij rekening wordt gehouden met de 1.5 meter afstand norm. De NEN-spec richt zich op de specifieke situaties van kantoorwerkplekken. Het document is opgesteld door een taskforce bestaande uit experts, marktpartijen en meerdere NEN-normcommissies.

Wat staat erin?

Het reduceren van de kans op besmetting door Covid-19 is het uitgangspunt van deze NEN-spec, zowel direct door contact tussen mensen onderling als indirect door de omgeving. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

•    Arbeidsomstandigheden en RI&E
•    Vloeroppervlakte algemeen
•    Toegang en doorgang in een kantoorvertrek
•    Aanbevelingen met betrekking tot gedragsregels
•    Bewegingsruimte
•    Scheidingswanden
•    Vluchtroutes en nooddeuren
•    Fysische factoren
•    Voorbeeldberekeningen
•    Bijzondere ruimtes

Meer informatie

[bron: Sdu]