COVID-19: luchtverplaatsing belangrijk risico

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) deelde haar adviezen om de overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht te beperken. In dit advies van 70 blz wordt uitvoerig stilgestaan bij ventilatie en filters in gebouwen. Vooral het hoofdstuk over luchtbehandelingssystemen is van belang voor de preventieadviseur.

Dat verluchting en ventilatie in gebouwen van belang is als preventie in het kader van corona is al langer bekend. Prebes publiceerde eerder al een artikel met een overzicht van relevante informatie voor de preventieadviseur.

Diverse soorten blazers

Nu geeft de HGR specifieke adviezen met betrekking tot luchtbehandelingssystemen, onder meer diverse soorten blazers

Met uitzondering voor haardrogers (waarvoor voorzichtigheid is geboden), worden de andere systemen afgeraden. De HGR beveelt papieren wegwerphanddoekjes te gebruiken zolang de SARS-CoV-2-pandemie blijft duren en het virus volop circuleert.

  • Individuele tafel- en standventilatoren worden afgeraden
  • Hete luchtblazers of luchtverwarmers worden afgeraden
  • Jethanddrogers of heteluchthanddrogers: worden afgeraden, gebruik papieren doekjes 
  • Föhns bij de kapper en haardrogers: voorzichtigheid geboden

Meer informatie

[Bron: FOD Volksgezondheid ]