Suïcidepreventie op het werk – waarom?

Inzetten op preventie van zelfdoding binnen een werkcontext maakt een verschil. Mensen spenderen veel tijd aan het werk – of dat nu op kantoor is, of van thuis uit. Van de werkomgeving een open en vertrouwensvolle setting maken, is dan ook van groot belang voor het welzijn van elke werknemer. 

Belang van preventie op het werk

Uit een bevraging van 180DC gaf 45,2% van de respondenten aan ooit al te maken hebben gehad met zelfdoding op de werkvloer. Toch vertaalde dit hoge percentage zich niet in specifieke aandacht voor de preventie van zelfdoding binnen het preventiebeleid.

Daarnaast wijst wetenschappelijk onderzoek  op de belangrijke rol die de plaats van tewerkstelling kan spelen. Hoewel zelfmoord een complex fenomeen is met meerdere oorzaken, weten we dat ook werkgerelateerde factoren een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van zelfmoordgedachten en –gedrag. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat per 1% toename van de werkloosheid de suïcidecijfers met 0.8% stijgen. Opvallend hierbij is dat dit effect zowel vastgesteld wordt bij werklozen als bij werkenden.

Wie op het werk een collega verliest door zelfdoding, loopt zelfs 3 maal meer kans om zelf door zelfdoding te sterven. 

Werk als risicofactor

Uit een recente INSIGHT-studie, uitgevoerd door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, blijkt werk zelf een potentiële risicofactor voor suïcidaliteit. Van alle bestudeerde zelfdodingen tijdens deze studie gaf 84,4 procent aan te worstelen met matige tot ernstige problemen op het werk

Wat kan je doen als bedrijf?

Het goede nieuws is dat je als bedrijf veel kan doen om zelfmoordgedachten bespreekbaar te maken, en een gepast antwoord te bieden op signalen van zelfdoding. Hoewel er geen enkelvoudig recept is om zelfmoord te voorkomen, zijn er evidence-based strategieën die de geestelijke gezondheid bevorderen en zelfmoordgedrag op de werkvloer helpen voorkomen.  

1) Sensibiliseren 

Een eerste belangrijke stap is om in te zetten op sensibiliseren, en mentaal welzijn op de agenda te plaatsen binnen je bedrijf. Dit kan door middel van initiatieven rond: 

  • het tegengaan van pesten op het werk 
  • het verminderen van stress op de werkvloer 
  • een aanspreekpunt of vertrouwenspersoon voor wanneer werknemers het moeilijk hebben 

2) Inzetten op ontwikkeling van skills

Een andere belangrijke piste is deskundigheidsbevordering:  

Door middel van opleidingen kunnen leidinggevenden en personeel bekwamer worden in het herkennen van signalen dat iemand (ernstige) moeilijkheden ervaart of zelfs aan zelfmoord denkt.  
Iedereen kan leren hoe in gesprek te gaan over zelfdoding, en hoe je gepast kan doorverwijzen naar professionele hulp.  

Meer informatie

  • Als bedrijf het verschil maken | Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ)
  • Factsheet zelfmoord en werk | Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ)
  • Herbekijk het webinar rond suïcidepreventie op de werkplek op het Prebes Kenniscentrum
Bron: CPZ