Op zoek naar oorzaken en behandeling van tinnitus

Officieel lijden 800.000 Vlamingen aan tinnitus en daar komen ieder jaar 61.000 nieuwe patiënten bij. Vrijwel ieder moment van de dag krijgen die mensen te maken met oorsuizen en horen ze een geluid waarvoor er geen externe aanleiding is, zoals een fluittoon, een pieptoon of het geluid van de zee.

Oorzaken van tinnitus

Bij een grote groep mensen met tinnitus ontwikkelde de gehooraandoening niet alleen door een blootstelling aan lawaai of gehoorverlies. Meestal ontstaat tinnitus door een combinatie van factoren. Vaak hebben patiënten al langer licht leeftijdsgebonden gehoorverlies, maar ontwikkelen ze pas tinnitus in een periode van veel stress. Ook andere factoren spelen een rol.

Van cafeïne in koffie, energiedrinks of cola is bijvoorbeeld geweten dat het tinnitus luider maakt bij patiënten.

Wie heeft tinnitus?

De gemiddelde patiënt die lijdt aan tinnitus, is nu 50 jaar, maar steeds meer jongeren ontwikkelen klachten. Doordat er in de meeste gevallen geen behandeling is voor tinnitus die de aandoening helemaal laat verdwijnen, moeten zij leren leven met tinnitus. Het is dan ook belangrijk om te weten welke factoren de symptomen verergeren of net milderen.

Grootschalige bevraging

De faculteit Revalidatiewetenschappen van UHasselt ontwikkelde nu als eerste een grootschalige online bevraging rond tinnitus. Gedurende 3 jaar willen zij zo veel mogelijk mensen halfjaarlijks de bevraging laten invullen. In de bevraging gaan de onderzoekers op zoek naar welke factoren impact hebben op de ontwikkeling van tinnitus en welke de aandoening verergeren eenmaal iemand aan tinnitus lijdt.

Meer informatie

  • UHasselt start grootschalige bevraging naar tinnitus | De Specialist
  • Zo krijgt gehoorschade geen kans | Veiligheidsnieuws
  • Vermijd lawaaidoofheid op het werk | Veiligheidsnieuws

💡 In het septembernummer van Veiligheidsnieuws zal je een interessant artikel kunnen lezen rond het kiezen van de juiste gehoorbescherming.

Bron: De Specialist