Nieuwe oefensite voor complexe industriebranden

Ons land heeft voortaan een eigen oefensite om zo waarheidsgetrouw mogelijk te trainen op complexe procesindustriebranden. In het verleden moesten de hulpverleningszones en de bedrijfsbrandweer voor dergelijke trainingen uitwijken naar het buitenland. Vaak gebeurde dat in Rotterdam, in een privaat bedrijf waar ook de olie-industrie uit het Midden-Oosten komt oefenen. Maar daar hing een stevig prijskaartje aan vast.

Kubus in staal

Het paradepaardje van het industriële oefencomplex is de 18 meter hoge en drie verdiepingen tellende kubus in staal waar op diverse plaatsen brandhaarden kunnen worden geënsceneerd en waarvoor verschillende oefenscenario’s zijn uitgewerkt. De staalconstructie heeft een open staaltrap en een halfopen betonnen trap die bedoeld is als vluchtweg.

In de leidingengracht kan aan elke zijde van de loopbrug een brand worden geactiveerd. Beide kanten hebben een verschillende ondergrond: een vlakke, betonnen ondergrond en een ondergrond van los gesteente. Zo leren de cursisten pijpleidingen op verschillende ondergronden blussen.

Op de leidingenbrug, die de verschillende delen van de oefeninfrastructuur verbindt, wordt geoefend op het bestrijden van een brand op een moeilijk bereikbare locatie en hoogte. In het tankpark ten slotte draait alles rond lekkages en branden bij de opslag van brandbare vloeistoffen.

Milieubewust

Niet alleen bouwkundig, maar ook op technisch vlak is het oefencomplex vernuftig. Zo kunnen de brandhaarden vanop afstand worden gecreëerd, gestuurd en beveiligd. De instructeurs werken met afstandsbediening. Bovendien zal de impact op het milieu minimaal zijn dankzij het gebruik van lpg en kookpuntbenzine voor de brandhaarden. Voor het blussen wordt naast water ook fluorvrij blusschuim gebruikt.

In de oefenplaat bevindt zich een centrale afvoergoot waarlangs het regen- en bluswater naar het bufferbekken voor de waterzuivering wordt gebracht om na de zuivering opnieuw te kunnen worden gebruikt.

Verder werd een groot deel van de oefenobjecten op de site gerecupereerd van – lees: deels geschonken door – industriebedrijven als LANXESS, Covestro, Vesta Terminals, Total Fina en BASF.

Vijftien instructeurs

Een groep van 15 instructeurs werd opgeleid om les te kunnen geven in dit oefencomplex. De groep bestaat zowel uit private brandweerlui uit de industrie als mensen uit de publieke brandweerzones en vaste instructeurs die reeds de basisopleiding industriële brandbestrijding gaven op de ruim 20 jaar oude, kleinere oefenplaat van Campus Vesta.

Meer informatie

Bron: Campus Vesta