Preventieadviseur en vertrouwenspersoon: een team voor meer mentaal welzijn op het werk

Psychosociaal welzijn wordt een almaar belangrijker onderdeel van preventie en welzijn op het werk. De cijfers met betrekking tot burn-out, depressie en andere psychische problemen nemen toe, alsook de wetgeving rond het thema. De preventieadviseur en de vertrouwenspersoon zijn belangrijke actoren in de zorg voor meer psychosociaal welzijn op het werk. Hoe kunnen ze samenwerken?

Rol van de intern preventieadviseur

Als intern preventieadviseur heb je uiteenlopende taken. Welzijn op het werk is een breed thema en raakt dus aan verschillende domeinen.  Eén van de belangrijkste taken van de preventieadviseur is het analyseren van de risico’s en het aanbevelen van preventiemaatregelen. Voor wat betreft het psychosociaal welzijn zal de preventieadviseur dus ook een risicoanalyse psychosociale aspecten (laten) uitvoeren en meewerken een psychosociaal preventiebeleid. Hij zal medewerkers informeren over waar ze terecht kunnen met vragen over hun psychosociaal welzijn.

Rol van de vertrouwenspersoon?

De interne vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor medewerkers indien zich problemen voordoen die te maken hebben met psychosociale risico’s op het werk (stress, conflicten, ongewenst gedrag, … De interne vertrouwenspersoon kan proberen de dialoog op gang te brengen bij conflicten tussen medewerkers of tussen een medewerker en een leidinggevende.

Een vertrouwenspersoon heeft geen vastomlijnd takenpakket. In de basis bestaat zijn rol uit luisteren, steunen, advies geven, doorverwijzen en eventueel bemiddelen.

Waar ontmoeten ze elkaar?

De vertrouwenspersoon kan een belangrijke inbreng hebben bij het uitwerken van het psychosociaal preventiebeleid. Hij of zij houdt immer vinger aan de pols door gesprekken met medewerkers over hun psychosociaal welzijn. Preventieadviseur, HR en vertrouwenspersoon slaan best de handen in elkaar voor een sterk psychosociaal preventiebeleid.

Prebes helpt

Prebes, de beroepsorganisatie voor en door preventieadviseurs, ondersteunt al meer dan 75 jaar preventieadviseurs in Vlaanderen. Nu wil Prebes ook vertrouwenspersonen bij elkaar brengen en ondersteuning bieden. Wist je dat Veiligheidsnieuws voortaan een vaste rubriek voorziet voor vertrouwenspersonen? En dat je op het Prebes kenniscentrum heel wat informatie en documenten kan terugvinden voor vertrouwenspersonen?

Wil je op de hoogte blijven?

Prebes bundelt deelt informatie, nieuws en documenten voor vertrouwenspersonen. Daarnaast organiseren we regelmatig opleidingen activiteiten voor vertrouwenspersonen. Blijf je graag op de hoogte?

👉 Laat dan hier je gegevens achter!

Meer informatie