Maak tijdig werk van re-integratie

Het ziekteverzuim in België ligt uitzonderlijk hoog en blijft toenemen: meer dan een half miljoen Vlamingen op actieve leeftijd is ziek. Hoe pak je re-integratie best aan in je organisatie?

Start niet te laat

Een belangrijke oorzaak dat we in België slecht scoren op het vlak van duurzame re-integratie van langdurig zieken, is dat de re-integratie vaak te laat en/of op de verkeerde manier wordt opgestart. Soms gebeurt ze zelfs helemaal niet, en komen werkgever en werknemer in een negatieve spiraal terecht.

En in tegenstelling tot wat velen denken, ligt dat meestal niet aan kwade wil maar aan onwetendheid. We hebben het dan over onwetendheid over de mogelijkheden binnen het ‘informele re-integratietraject’.

Liever informeel

Een informeel re-integratietraject verschilt van het ‘RIT’ (het formele re-integratietraject), in die zin dat het gaat om een constructieve samenwerking van werkgever, werknemer en specialisten die samen in dialoog streven naar een zo goed mogelijke werkhervatting.

Een succesvol informeel traject maakt een formeel RIT overbodig. En dat is een erg goede zaak, want zo’n RIT is een erg procedurele en dwingende aangelegenheid die de relatie tussen werknemer en werkgever niet altijd ten goede komt. Bovendien kan een werkgever pas na 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid een RIT opstarten. Dat is erg laat, want hoe langer de werknemer afgesneden is van het werk, hoe kleiner de kans op een succesvolle hervatting.

5 aspecten van je re-integratiebeleid

  1. Stel een algemeen ‘aanwezigheidsbeleid’ op en communiceer erover. De kans op succesvolle re-integratie ligt vele malen hoger wanneer uitgevallen werknemers op voorhand weten wat de mogelijkheden rond re-integratie zijn en dat ze zelf best het initiatief nemen voor een informeel traject.
  2. Onderhoud het contact met de werknemer: Hoe langer de radiostilte tussen werkgever en werknemer, hoe moeilijker de re-integratie.
  3. Communiceer ook naar de collega’s (en hou daarbij uiteraard rekening met wat je mag of kan delen).
  4. Vat het re-integratietraject aan op het juiste moment met de juiste hulpverleners: Wettelijk gezien kan enkel de werknemer zelf een informeel re-integratietraject opstarten, maar als de dialoog goed is kan je hier hopelijk tijdig mee starten. Betrek eventueel ook de arbeidsarts.
  5. Bereid de effectieve werkhervatting goed voor.

In de VOKA Wijzer lees je meer over elk van deze aspecten. 

Meer informatie

 

Bron: VOKA Wijzer