Meer ongewenst gedrag ten aanzien van vrouwen

Vrouwelijke werknemers rapporteren 3,7 keer vaker ongewenst seksueel gedrag  op de werkvloer. Dat meldt het EU-agentschap Eurofond na een onderzoek naar ongewenst sociaal gedrag op het werk bij 70.000 Europeanen.

Ongewenst gedrag tav vrouwen

5,6 % van de vrouwelijke werknemers tussen 18 en 34 jaar krijgt te maken met ongewenste seksuele aandacht op de werkvloer. Ook worden vrouwen vaker bedreigd of uitgescholden op het werk. 

Sectoren

Vooral in de zorgsector is dit probleem aanwezig, en dan gaat het niet alleen over vrouwen. 

Ook politieagenten, brandweerlieden, gevangenisbewakers en veiligheidswerknemers – werknemers die in direct contact staan met klanten – rapporteren twee tot drie keer vaker ongewenst sociaal gedrag dan het EU-gemiddelde. In dat geval gaat het ook over pesterijen, intimidatie, bedreigingen en agressie.

Risico voor welzijn

Eurofond benadrukt dat ongewenst sociaal gedrag op het werk een aanzienlijk risico vormt voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. “Het kan een langdurige impact hebben op individuen, dat soms nog jaren na het eerste incident speelt.”

Meer informatie