Negatief leiderschap zorgt voor lagere productiviteit

Negatief leiderschap heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel en mentaal welzijn van medewerkers. Dat resulteert in een lagere productiviteit van de medewerkers. Een recente studie (KU Leuven) toont aan dat ruim één op de vier medewerkers negatief leiderschap ervaart.

Geen veilig gevoel

Meer dan de helft van alle werknemers werd al eens geconfronteerd met negatief leiderschap. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Tempo-Team in samenwerking met professor Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven. Dat heeft uiteraard een impact op het welzijn van werknemers. Leidinggevenden hebben er alle belang bij een veilige werkomgeving te creëren. Ruim één op de vier werknemers geeft aan niet altijd die veiligheid te ervaren bij de leidinggevende. Dat heeft uiteraard gevolgen.

Werknemers die zich niet veilig voelen zeggen dat ze:

  • weinig gemotiveerd zijn (57%)
  • niet veel werkplezier (66%), -geluk (56%) en -tevredenheid (56%) ervaren
  • geen hoge productiviteit hebben (53%)

In tegenstelling tot collega’s die zich veilig voelen en aangeven bijzonder gemotiveerd (59%) te zijn, veel werkplezier (61%), -geluk (64%) en -tevredenheid (61%) te ervaren en zeer productief te zijn (52%).

Verwachting versus realiteit

Hoe ziet de ideale leidinggevende er dan wél uit? Volgens de studie moet deze persoon over de volgende kwaliteiten beschikken:

  • uitstekende communicatieve vaardigheden (62%)
  • een sterk vermogen hebben om problemen op te lossen (59%)
  • toegankelijk zijn (57%)
  • empathisch zijn (53%)  
  • ruimdenkend zijn (44%) 

Communiceren met het team, een luisterend oor bieden, waardering tonen, eerlijk zijn en openstaan voor kritiek is daarbij belangrijk. Dat is echter het ideaal, een beeld dat zelden overeenkomt met de realiteit. 22 procent van de bevraagde werknemers zegt geen ideale baas te hebben. 

Meer dan de helft van de werknemers (54 procent) zegt al eens geconfronteerd te zijn met ronduit onprofessioneel of ongewenst gedrag van de leidinggevende. Het gaat dan vooral over vriendjespolitiek, liegen, een schuldgevoel aanpraten, manipulatie en machtsmisbruik. Wanneer dat gebeurt, wenden werknemers zich vooral tot collega’s (29 procent), en veel minder vaak tot de vertrouwenspersoon van de organisatie (13 procent) of een hiërarchisch hogere persoon dan de leidinggevende (7 procent).

Negatief leiderschap blijft dus niet zonder gevolgen. Het heeft een impact op de productiviteit van werknemers en ook op de resultaten van het bedrijf. Bijna de helft van werknemers die al geconfronteerd werd met negatief leiderschap, scoort laag op productiviteit (minder dan 6 op 10).

Meer informatie

Negatief leiderschap zorgt voor lagere productiviteit

Bron: HR Square