2 sectoren sluiten CAO af rond deconnectie

De arbeidsdeal van eind 2022 voorzag een ‘recht op deconnectie’, waardoor werknemers officieel offline mogen zijn buiten hun werkuren. Ondernemingen moeten hierover ten laatste op 31 maart 2023 afspraken vastleggen. Voor 2 sectoren geldt inmiddels al een nieuwe CAO rond deconnectie.

Afspraken vastleggen

Een ondernemings-cao of het arbeidsreglement zal de nadere regels moeten bepalen rond deconnectie, op basis van een minimumkader vastgelegd in de wet.

Een sector of de interprofessionele sociale partners van de Nationale Arbeidsraad (NAR) kunnen ook beslissen om een cao uit te werken die de verplichting op ondernemingsniveau doet vervallen.

Sector CAO's voor 2 sectoren

De voedingssector (PC 220) sloot als eerste een cao af over het recht op deconnectie. Inmiddels volgde ook de textielnijverheid.

Meer informatie

💡 Volg de wetgeving op het Prebes Kenniscentrum